LEGAL NOTICE

Verantwoordelijke voor de inhoud:
Avega Netherlands B.V.
Spicalaan 39
2132 JG Hoofddorp
Nederland

Tel.: +31(0) 20 760 9710
E-Mail: info@avega.nl

Directeuren met vertegenwoordigingsbevoegdheid: A.J.A. Gabriels en M.D. Gorissen (gezamelijk bevoegd)
Registratiekamer: Nederland ingeschreven in handelsregister / Kamer van Koophandel: 61016942
BTW-identificatienummer: NL 854167079B01

Wettelijke vermelding:
Verstrekking van algemene gegevens en informatie
Alle informatie werd zorgvuldig onderzocht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor noch garanderen we dat de informatie en gegevens die hierin worden verstrekt actueel, volledig en correct zijn. Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarnaar deze site hyperlinks kan bevatten.
Avega Netherlands BV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites.

Gegevensbescherming
We hechten veel waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens zoals namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden, om uw instructies uit te voeren of om u toegang te geven tot specifieke informatie of aanbiedingen. Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en verkopen deze ook niet op een andere manier.

Beveiliging
Avega Netherlands BV neemt de nodige maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uw gegevens worden nauwgezet beschermd tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

Auteursrecht
De inhoud van de website van Avega is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstfragmenten of afbeeldingen, vereist de voorafgaande toestemming van Avega Netherlands B.V.

Disclaimer
De informatie op deze website vormt geen juridisch of fiscaal advies.

GDPR beleid